Kombinirani Merodajni Škodni Količnik

Razširitev merodajnega škodnega količnika, ki v izračunu upošteva še stroške zavarovalnice.