Kombinirani Merodajni Škodni Rezultat

Razširitev merodajnega škodnega rezultata, ki v izračunu upošteva še stroške zavarovalnice.