Konstitutivno Obvezno Zavarovanje

Obvezno zavarovanje, pri katerem – za razliko od deklarativnega obveznega zavarovanja – nastane zavarovalno razmerje samodejno na podlagi predpisa o obveznem zavarovanju, kakor hitro nastane s tem predpisom vnaprej določeno gospodarsko in pravno dejstvo. Tipično tovrstno zavarovanje je nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu, kjer potnik z nakupom vozovnice avtomatsko vstopi v zavarovalno razmerje.