Kontroling

Sodobna različica oblikovanja informacij za notranje potrebe v organizaciji, zlasti za potrebe poslovodstva; v tem pomenu je (lahko) nadgradnja poslovodnega računovodstva.