Korespondenčni Dogovor

Dogovor, ki ga podpišeta zavarovalnici iz različnih držav, pri čemer ena zavarovalnica pooblasti drugo za obdelavo vseh škodnih dogodkov, ki so nastali v državi druge zavarovalnice, v njem pa so udeleženi zavarovanci prve zavarovalnice.