Kratkoročno Zavarovanje

Zavarovanje, za katero zavarovalnica prevzame obveznost za zavarovalne primere, nastale v dogovorjenem času, ki je enak ali krajši od enega leta (npr. od enega dne do več mesecev). Tipična kratkoročna zavarovanja so na primer zavarovanja prireditev, zavarovanja posevkov in plodov ipd.