Kreditno Zavarovanje

Kreditno zavarovanje je po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (14), ki vsebuje zavarovanja, ki krijejo naslednje nevarnosti:

  • nevarnost neplačila (oziroma zamude plačila) zaradi nesolventnosti ali drugih dogodkov (ravnanja ali dejstev),
  • izvozne kredite in druge nevarnosti, povezane z izvozom, trgovino in vlaganji na tujih in domačih trgih,
  • kredite z obročnim odplačevanjem,
  • hipotekarne in lombardne kredite,
  • kmetijske kredite in
  • druge kredite in posojila.