Kritni Sklad

je kritno premoženje, namenjeno kritju obveznosti zavarovalnice iz tistih zavarovalnih vrst, za katere je treba oblikovati matematične rezervacije.