Kumul Rizika

1. Kopičenje rizikov, pri čemer lahko zaradi enega škodnega dogodka za zavarovalnico nastopi več škod po različnih vrstah zavarovanj. Požar v neki tovarni tako lahko povzroči škodo na samem objektu, opremi, zalogah, poškoduje delavce tovarne, onesnaži okolje itd.
2. Koncentracija večjega števila zavarovanih predmetov (predmetov zavarovanj) na relativno majhni geografski površini. Medsebojna povezanost in bližina predmetov je tako velika, da lahko škodni dogodek na enem od predmetov povzroči škodo tudi na drugih predmetih. V praksi ga lahko najlaže predstavimo z zavarovanjem kompleksa za rafinerijo nafte ali z zavarovanjem velike stisnjene stanovanjske soseske, kjer požar v eni od enot lahko povzroči požar na vseh sosednjih.