Kvotacija

S strani zavarovalnice (ali pozavarovalnice) predloženi cena in pogoji, pod katerimi je zavarovalnica (oziroma pozavarovalnica) pripravljena sprejeti ponujeni riziko.