Kvotno-Vsotnopresežkovno Pozavarovanje

Proporcionalno zavarovanje, kjer je cedentov delež v celotnem riziku (samopridržaj) dogovorjen v odstotku in maksimalnem znesku.