Lastna Zavarovalnica

Zavarovalnica, katere lastnik je velika pravna oseba ali skupina, s ciljem, da zavarovalnica prevzame zgolj rizike lastnikov zavarovalnice (in z njimi povezanih oseb). Včasih tovrstna zavarovalnica svoje poslovanje razširi še na kupce in druge poslovne partnerje svojega lastnika oziroma lastnikov.