Lastni Delež

Tisti del prevzetega rizika, ki ga lahko v primeru velike delne ali totalne škode zavarovalnica krije samostojno iz lastnih sredstev.