LAT

Liability Adequacy Test; test ustreznosti obveznosti (zavarovalno-tehničnih rezervacij)