Likvidator Škode

Oseba, ki je v zavarovalnici zadolžena za likvidacijo škode.