Limit (Pozavarovalne) Pogodbe

Predstavlja največji znesek obveznosti pozavarovalnice pri izplačilu morebitne škode.