List Začasnega Kritja

Dokument, ki ima značaj potrdila o sklenjeni zavarovalni pogodbi ter velja do izdaje zavarovalne police.