Lloyd’S

Združenje prevzemnikov rizikov (članov Lloyda) s sedežem v Londonu, ki kot tako ni zavarovalnica. Kot najstarejša oblika trgovanja s prenosom rizika je zadržala svoj način delovanja, ki se v precejšnji meri razlikuje od delovanja zavarovalnic. Do leta 1994 so bili člani združenja lahko samo bogati posamezniki, ki so za prevzeti riziko jamčili neomejeno s svojim celotnim premoženjem, od leta 1994 pa so člani lahko tudi pravne osebe, za katere pa neomejenost jamčevanja ne velja.
Vsak član združenja prevzame del rizika izključno v svojem imenu in za svoj račun, za njihove morebitne obveznosti združenje kot tako ne jamči. Člani se združujejo v tako imenovane sindikate, ki so ustanovljeni za posamezno koledarsko leto, kar pomeni, da sodelujejo pri prevzemih rizikov, z njimi povezanih obveznostih in dobičkih v posameznem koledarskem letu.