Malomarnost

Ravnanje osebe v nasprotju s skrbnostjo, ki se od nje v danem primeru pričakuje. Presoja malomarnosti se pri odškodninski odgovornosti vrši po abstraktnem merilu oziroma vzorcu. Pri veliki malomarnosti gre za skrajno neskrbnost, pri navadni malomarnosti pa za opustitev tiste skrbnosti, ki je skrbna oseba običajno ne opusti.