Matematična Rezervacija

Zavarovalno-tehnična rezervacija, ki se oblikuje v višini sedanje vrednosti vseh ocenjenih prihodnjih obveznosti zavarovalnice, zmanjšane za sedanjo vrednost vseh ocenjenih prihodnjih obveznosti zavarovalca. Oblikuje se zgolj za zavarovalne pogodbe dolgoročnih zavarovanj (daljših od enega leta), pri katerih izračun premije temelji na verjetnostnih tabelah.