Mednarodni Standardi Računovodskega Poročanja

V Evropski uniji poenotena zbirka predpisov, ki urejajo računovodsko evidentiranje poslovanja.