Metoda Dvanajstin

Metoda iz skupine metode ulomkov za izračun rezervacije za prenosno premijo. Temelji na predpostavki, da vsa zavarovanja, sklenjena v posameznem mesecu, začnejo veljati ob koncu meseca sklenitve (oziroma lahko tudi vsa na začetku meseca).