Metoda Ulomkov

Skupina metod za izračun rezervacije za prenosne premije, pri katerih se izračun ne izvede za vsako polico posebej, ampak police, sklenjene v posameznem obdobju, združimo v enotno skupino in se obnašamo, kot da je datum začetka zavarovanja (in datum poteka) za vse police v skupini enak. Izračun izvedemo enotno, za celo skupino skupaj.