Metode Palca (Rule Of Thumbs)

Enostavne metode za oceno ustrezne višine samopridržaja zavarovalnice.