Minimalni Kapital

Zakonsko predpisana meja potrebnega kapitala zavarovalnice, ki je izračunana glede na obseg poslov zavarovalnice.