Mnenje Pooblaščenega Aktuarja

Dokument, ki ga ob zaključku poslovnega leta izda pooblaščeni aktuar zavarovalnice. V njem se izreče o ustreznosti zavarovalno-tehničnih rezervacij, kritnega premoženja in kritnih skladov ter o kapitalski ustreznosti zavarovalnice. Priloga mnenja je tudi aktuarsko poročilo.