Moralni Hazard

Imenovan popogodbeni oportunizem. Nastane, kadar zavarovanec, zavedajoč se, da je sklenil zavarovanje, opusti preventivna dejanja, s katerimi bi zmanjšal verjetnost nastanka škode oziroma njeno višino, če bi do škode prišlo.