Morbiditeta

Pogostost obolevanja (celotne ali posameznega segmenta) populacije za določeno boleznijo. Morbiditeto modeliramo s pomočjo verjetnostnih tabel, ki so po obliki enake tablicam smrtnosti.