Mortaliteta

Pogostnost smrti v populaciji. Mortaliteto modeliramo s tablicami smrtnosti.