Mreodajni Škodni Rezultat

Škodni rezultat, ki v izračunu upošteva poleg obračunanih škod in zaračunane premije še vse spremembe zavarovalno-tehničnih rezervacij.