Nadzorni Svet

Organ upravljanja družbe, ki se ukvarja le s strateškim odločanjem na ravni nadziranja in ne tudi načrtovanja. S slednjim se ukvarja uprava družbe.