Named Perils

Taksativno naštete nevarnosti, ki so krite z zavarovalno pogodbo. Glej tudi all risk in zavarovane nevarnosti.