Nevarnostna Premija

Del premije, ki v povprečju zadošča za kritje vseh škod iz sprejetih rizikov.