Notranje Revidiranje

Je posebna oblika revidiranja (to je dajanje zagotovil in svetovanje), ki se v organizaciji izvaja zaradi njenih lastnih potreb. Najpogosteje gre za revidiranje poslovanja, ki lahko zajema postopke od spremljanja delovanja različnih kontrol in preverjanja podatkov do celovitega presojanja delovanja organizacije, tudi ravnanje s tveganjem in obvladovanje tveganja ter upravljanje tveganja. V zavarovalnicah ga izvajajo zaposleni notranji revizorji.