Obračunane škode (Obračunskega Obdobja)

Vsota vseh likvidiranih škod (glej likvidacija škod) v obračunskem obdobju, ki jih je zavarovalnica v računovodskih izkazih evidentirala (knjižila) kot svojo dokončno obveznost do zavarovancev. Skupaj s spremembo škodnih rezervacij sestavljajo odhodke za škode v obračunskem obdobju.