Obračunsko Obdobje

Obdobje, za katerega se sestavljajo računovodski izkazi.