Obvezno Pozavarovanje (Treaty)

OBVEZNO POZAVAROVANJE (TREATY) Način dogovora o pozavarovanju, pri katerem zavarovalnica in pozavarovalnica skleneta pozavarovalno pogodbo za določeno pozavarovalno obdobje vnaprej. Pogodba ureja vse bistvene elemente pozavarovalnega razmerja, potrebne za prevzem ali predajo rizika v pozavarovanje. Na splošno velja, da se s podpisom pogodbe pozavarovalnica obveže prevzeti v kritje portfelj, del portfelja ali posamezno zavarovanje po načelu »skupne delitve usode«, zavarovalnica pa se obveže vse relevantne zavarovalne pogodbe predati v pozavarovanje.