Obvladovanje Tveganj

Odločujoče vplivanje, da do tveganja ne pride ali da se giblje v dopustnih okvirih in da se njegove posledice čimbolj zmanjšajo. Organizacijsko je lahko umeščeno kot posebna dejavnost oziroma funkcija, kar je primer v bankah in zavarovalnicah. Razlikuje se od ravnanja s tveganjem in upravljanja tveganja.