Ocena Rizika

Postopek analiziranja, vrednotenja in odločanja o sprejemu ponujenega rizika v zavarovanje ali o odklonitvi le-tega.