Odklonitev Zavarovanja

Zavarovalnica, pri kateri ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti povzročitelj škode.