Odkup Zavarovanja

Prekinitev življenjskega zavarovanja, ki ima za posledico izplačilo vrednosti zavarovalne police (privarčevanih sredstev oziroma matematične rezervacije, znižanih za stroške zavarovalnice).