Odškodnina (Pri Zavarovanju Odgovornosti)

Denarni znesek, ki ga zavarovalnica izplača oškodovancu iz naslova zavarovanja odgovornosti povzročitelja škode.