Odvisni Zavarovalni Posrednik

Zavarovalni posrednik, ki deluje po principu odvisnega zavarovalnega posrednika. V to skupino uvrščamo predvsem banke, ki se ukvarjajo z bančnim zavarovalništvom.