Odvisni Zavarovalni Zastopnik

Po Zakonu o zavarovalništvu oseba, ki opravlja posle zavarovalnega zastopanja v imenu in za račun le ene zavarovalnice oziroma za več zavarovalnic le v primeru zavarovalnih produktov, ki si med seboj ne konkurirajo. Ta oseba ne pobira premij ali zneskov, namenjenih strankam, in deluje pod polno odgovornostjo zavarovalnic za produkte, ki jih zadevajo. Tudi oseba, ki opravlja posle zavarovalnega zastopanja poleg svoje glavne poklicne dejavnosti, se prav tako šteje za odvisnega zavarovalnega zastopnika, ki deluje pod polno odgovornostjo zavarovalnice za zavarovalne produkte, ki jih nudi, če je zavarovanje dopolnitev blaga in storitev, dobavljenih v okviru te glavne poklicne dejavnosti in oseba ne pobira premij ali zneskov, namenjenih strankam.