Omejeno Jamstvo

Možna oblika prevzetega jamstva, kjer zavarovalnica jamstvo omeji na primer zgolj za določene nevarnosti ali zgolj v določenem času ali pa je kombinacija obojega.