Opcijska Pravica

Pravica, da sme ena od strank pogodbe ob nastopu določenih okoliščin (pravnih dejstev) sama spreminjati obstoječo pravico ali obveznost.