Osebna Zavarovanja

Zavarovanja, pri katerih so predmet zavarovanja osebe oziroma njihove osebne dobrine, kot so življenje, zdravje, delovna sposobnost in podobno. Med štejejo zavarovanja iz zavarovalne vrste nezgodnih zavarovanj (01), zavarovalne vrste zdravstvenih zavarovanj (02) in vse zavarovalne vrste iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj (19–24).