Osebni Račun Zavarovanca (Po Zpiz-1)

Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uvedena evidenca vplačanih premij in čistih premij ter evidenca enot premoženja oziroma enot kritnega sklada pri dodatnem pokojninskem zavarovanju. Evidenca premij mora biti ločena po plačniku.