Pokojninski Načrt Kolektivnega Zavarovanja (Kolektivni Pn)

Oblika pokojninskega načrta dodatnega pokojninskega zavarovanja, v katerega se vključijo posamezniki preko svojega delodajalca, ki za vsakega posameznega delavca delno ali v celoti plačuje premije.