Pokojninski Načrt

Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je pokojninski načrt dokument, ki določa pogoje za pridobitev pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, vrsto in obseg teh pravic ter postopek za njihovo uveljavitev. Je pogodba, ki določa pravice in obveznosti pogodbenih strank. Pokojninski načrt odobri minister za delo. Posameznik sklene dodatno pokojninsko zavarovanje tako, da se vključi v odobren pokojninski načrt pri pokojninski družbi, vzajemnem pokojninskem skladu ali zavarovalnici.